Projekty

Statek Ładoga

Temat projektu: Zmiana aranżacji wnętrz restauracji na statku Ładoga Inwestor: Pazim sp. z.o.o. Powierchnia: 127,42m2 Data: od listopada 2004

Koncepcja aranżacji lokalu na statku Ładoga zakładała poprawienie jakości wnętra restauracji, założono zmianę lokalizacji niektórych stolików w wariantach odpowiadających różnym imprezom organizowanym na statku. Wystrój wnętrza zgodnie z zaleceniami zaprojektowano jako marynistyczny zastosowano okładziny z ciemnego drewna i przedmioty będące wyposażeniem statków.