LISTA

NR PROJEKTU

PRZEDMIOT PROJEKTU

18002

Projekt przebudowy szkoły Delta na ulicy Nadodrzańskiej

18004

Łobez – remont zabytkowego budynku będącego własnością Poczta Polska S.A.

18009

Projekt ekranu akustycznego na Warszewie

18014

Projekt hali dla firmy Walterkompressortechnik

18017

Projekt koncepcyjny budynku motelu w Szczecinie przy ul.Blizińskiego

18022

Koncepcja aranżacji budynków biurowych Stoczni Południe

18023

Projekt koncepcyjny hali na terenie Stoczni Południe

17003

Projekt przebudowy sieci Szpitala Arkońskiego w Szczecinie

17005

Projekt budynku wielorodzinnego w Policach przy ul.Starzyńskiego

17006

Projekt stacji paliw w miejscowości Brzozowo

17009

Projekt stacji paliw w Barlinku

17014

Arkoński rozbiórka S2