Pracownia

Biuro projektowe ch2 architekci oferuje kompletne usługi projektowe w dziedzinie budownictwa na terenie całego kraju. Główną dewizą biura jest kreowanie projektów architektonicznych o wysokiej jakości, cechujących się trafnością rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych.

Naszym celem jest tworzenie obiektów wyróżniających się nieprzeciętną estetyką, harmonią form i nowoczesnością rozwiązań technicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na realizację inwestycji w ramach określonego budżetu i w założonym terminie. Już w fazie przedprojektowej służymy fachową poradą ułatwiającą klientowi sprecyzowanie programu inwestycji.

Zgodnie z naszą zasadą od koncepcji do realizacji prowadzimy proces budowlany od wczesnej fazy założeń koncepcyjnych do przekazania obiektu do użytkowania. Oferujemy profesjonalne opracowanie projektów urbanistycznych, studiów krajobrazowych, wielowariantowych projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych, jak również przygotowanie dokumentacji przetargowej aż do wyboru generalnego wykonawcy. Służymy pomocą w ustaleniu budżetu i harmonogramu inwestycji, sprawujemy również nadzór w okresie wykonywania obiektu i nadzór nad kontrolą kosztów w czasie całego procesu budowlanego.

 

Swobodnie poruszamy się po meandrach polskiego prawa budowlanego, służymy również pomocą w poruszaniu się po lokalnych ośrodkach administracyjnych.

Wokół biura ch2 architekci zgromadził się przez ostatnie lata zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów, którzy są w stanie zapewnić kreatywne rozwiązania oraz osobiste zaangażowanie.