Usługi

 • Kompletne usługi projektowe
 • Na terenie całego kraju
 • Pełnobrażowo
 • Budownictwo energooszczędne i ekologiczne
 • Kompleksowo do oddania pod klucz.
 • Terminowo. 
 • Obsługa od wczesnej fazy przedprojektowej do odbioru inwestycji
ZDJĘCIE: HOL W PAWILONIE KARDIOLOGII SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE

Dokumentację opracowujemy we wszystkich branżach:

 • architektura
 • konstrukcja
 • instalacje: sanitarne, elektryczne, niskich prądów
 • geologia, operaty środowiskowe, programy konserwatorskie
 • analizy urbanistyczne
ZDJĘCIE: HOL W PAWILONIE KARDIOLOGII SZPITALA WOLSKIEGO W WARSZAWIE
Oferujemy usługi od wczesnej fazy przedprojektowej do odbioru inwestycji:
 • pomoc w wyborze lokalizacji
 • analizy możliwości zabudowy działki i kosztów inwestycji
 • projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze
 • wizualizacje, makiety
 • dokumentacja powykonawcza
 • wnętrza
 • inwentaryzacje
 • programy prac konserwatorskich
 • ekspertyzy techniczne
 • operaty
 • uzyskiwanie odstępstw od przepisów
 • uzyskiwanie uzgodnień KOMPLEKSOWO

STOSUJEMY NOWOCZESNE TECHNOLOGIE:

 • pompy ciepła
 • systemy VRV
 • systemy solarne
 • rekuperatory
 • rozwiązania inteligentne dla budynków zmniejszające zużycie mediów i zapotrzebowanie energii
 • Dokonujemy analiz możliwości wykorzystania ciepła gruntowego i energii słonecznej wraz z charakterystyką energetyczną obiektów.

Mamy na koncie dokumentacje:

 • projekt wymiennika ciepła na potrzeby klimatyzacji hali produkcyjnej w Stargardzie Szczecińskim
 • projekt hal BIMS z ogrzewaniem w oparciu o pompy ciepła
 • projekt siedziby TBSP Szczecin w oparciu o pompę ciepła
 • projekt ekologicznego osiedla w Kurowie pod Szczecinem

Biuro projektowe ch2 architekci oferuje konsulting w zakresie:

 • analiz możliwości zabudowy terenów pod inwestycje,
 • rozpoznanie warunków gruntowych, wodnych, warunków środowiskowych, zapisów w planach miejscowych,
 • zaopatrzenia inwestycji w media i szeroko rozumianego przygotowania inwestycji- tzw. fazy „0".