WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W SZCZECINIE

PROJEKT WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO PRZY UL. TWARDOWSKIEGO W SZCZECINIE

Data: 2017
Powierzchnia: Budynek B1 – 2427 m², Budynek B2 – 2460 m²
Projekt: CH2 architekci & NAAN architekci

Projektowana siedziba WSPR przy ul. Twardowskiego stanowić będzie docelową jednostkę pogotowia obsługującą miasto Szczecin oraz województwo zachodniopomorskie. Projektowany zespół dwóch obiektów: budynku B1- administracyjno-szkoleniowego oraz budynku B2 warsztatowo-wyjazdowego.
Przestrzeń pomiędzy budynkami zaprojektowano w formie zielonego klina, otwartego dziedzińca tworzącego przestrzeń rekreacyjną i wypoczynkową z projektowanym bogatym programem zieleni.
Oba budynki o prostej, czytelnej geometrii ze ścianami zewnętrznymi wykończonymi wertykalnymi łamaczami światła w postaci pionowych aluminiowych ¿yletek mocowanych do fasady. Projektowane pionowe łamacze światła, tworząc współczesny ornament, pełnią istotną rolę w bilansie energetycznym budynku, zapobiegając nadmiernej penetracji słońca przez projektowane przeszklenia. Dodatkowo w kondygnacji dachu pełnią element żaluzji dachowej zakrywającej urządzenia techniczne.

Etap: obiekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie XII.2022